Teklif Al info@borovalisigorta.com.tr

KONUT SİGORTASI

Konut sigortası ile konutunuzu ve dilediğiniz takdirde içindeki eşyalarınızı yangından hırsızlığa veya su baskınına kadar birçok riske karşı güvence altına almanız mümkün.

TEKLİF FORMU

AYDINLATMA METNİ

Sayın İlgili,

“Mansuroğlu Mah. 286/10 Sok. No:2 A Bayraklı İzmir” adresinde mukim Borovalı Sigorta Aracılık Hizmetleri Ltd. Şti. (“Şirket”) olarak;

Paylaşmış olduğunuz adınız, soyadınız, e-posta adresiniz, adres, cep telefonu numaranız ve IP adresiniz tipindeki kişisel verilerinizi,

  • Şirket’ e ait www.borovaliotomotiv.com.tr veya http://www.borovalisigorta.com alan adlı internet sitelerinde yer alan iletişim e posta adreslerinden birine mail atmış olmanız,
  • Gönderdiğiniz e-postaya Şirket tarafından cevap verilebilmesi,
  • Taleplerinizin karşılanabilmesi,

amaçlarıyla sınırlı olarak işlenmektedir.

Kişisel verileriniz, yukarıda bahsedilen amaçlar doğrultusunda 6698 sayılı Kişisel Verileri Koruma Kanunu’nun (“Kanun”) madde 5/2-d bendinde belirtilen ilgili kişinin kendisi tarafından kişisel verilerin alenileştirilmiş olması hukuki sebebine dayalı olarak elektronik posta kanalıyla otomatik yolla elde edilmektedir. Yukarıda sayılan kişisel verileriniz üçüncü kişilere aktarılmayacak olup sadece Şirket bünyesindeki yetkili birimler tarafından işlenecektir. 

Dilediğiniz zaman Şirket’e başvurarak kişisel verilerinizle ilgili;

 

  • Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini, işlenmişse buna ilişkin bilgileri,
  • Kişisel verilerinizin işlenme amacı ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığı hakkında bilgileri,
  • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişiler hakkında bilgileri,
  • Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
  • İşlenme şartlarının ortadan kalkması halinde silinmesini veya yok edilmesini ve aktarılmışsa aktarılan üçüncü kişilere de bildirilmesini,
  • Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini,

talep edebilirsiniz.

 

Haklarınıza ve Kanunun uygulanmasına ilişkin taleplerinizi www.borovaliotomotiv.com.tr/kvkkbasvuru adresinden temin edebileceğiniz başvuru formunu doldurarak, kimliğiniz ile şahsen Şirket merkezimize gelerek, noter vasıtası ile güvenli elektronik imzanız ile imzalayıp Şirket kayıtlı elektronik posta adresine elektronik posta göndererek, tarafınızca daha önce bildirilen ve sistemimizde kayıt altına alınmış olan elektronik posta adresiniz üzerinden  veyahut daha önce sistemimizde kayıt edilmemiş elektronik posta adresinizden (elektronik imza/mobil imza ile imzaladığınız) elektronik posta göndermek suretiyle yapabilirsiniz.  Talebinizin niteliğine göre en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde başvurularınız ücretsiz olarak sonuçlandırılacaktır; ancak işlemin ayrıca bir maliyet gerektirmesi halinde, Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ kapsamında ücret talep edilebilecektir. Başvurunuza yazılı cevap verilmesi halinde ilk 10 (on) sayfaya kadar ücret alınmayacak, 10 (on) sayfanın üzerindeki her sayfa için 1 TL işlem ücreti alınacaktır. Başvurunuza verilecek cevabın CD, flash bellek gibi bir kayıt ortamında verilmesi halinde ise, kayıt ortamının maliyeti kadar ücret tarafınıza yansıtılacaktır.

Borovalı Sigorta Aracılık Hizmetleri Ltd. Şti., Kayıtlı Elektronik Posta Adresi: borovalisigorta@hs02.kep.tr, Posta adresi: Mansuroğlu Mah. 286/10 Sok. No:2 A Bayraklı İzmir

Borovalı Sigorta Aracılık Hizmetleri Ltd. Şti.